SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Przychodnia

Podstawowe funkcje modułu mają usprawnić ruch pacjentów w Przychodni: rejestrację pacjenta oraz przebieg wizyty w gabinecie lekarskim poprzez możliwość prowadzenia kartotek w formie elektronicznej, zlecenie badań i wgląd do wyników już wykonanych badań oraz do pełnej historii leczenia pacjenta.


Informatyczne wsparcie zarządzania Przychodnią zapewnia:

 • Wprowadzanie do systemu i gromadzenie pełnych danych pacjentów,
 • Nadanie unikatowego numeru identyfikacyjnego pacjenta,
 • Możliwość wyszukiwania pacjenta wg. różnych parametrów,
 • Generowanie harmonogramów pracy poszczególnych poradni,
 • Obsługa zleceń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Efektywne i optymalne planowanie nowych wizyt za pomocą czytelnego grafiku pracy poszczególnych poradni,
 • Szybki dostęp do list roboczych poszczególnych poradni z wykazem zarejestrowanych pacjentów,
 • Rejestrowanie przebiegu wizyty w gabinecie,
 • Kodowanie diagnoz i procedur z wykorzystaniem słowników ICD-9, ICD-10,
 • Autoryzacja danych osób dokonujących wpisów,
 • Możliwość przeglądu pełnej historii badań i dokumentacji medycznej danego pacjenta,
 • Natychmiastowy dostep do wyników,
 • Możliwość bieżącego monitorowania etapów wykonania zleconych badań,
 • Możliwość dostosowania i wprowadzenia do systemu dokumentów wewnętrznych,
 • Tworzenie standardowych raportów do celów statystyczno-analitycznych oraz sprawozdawczo-rozliczeniowych oraz wg indywidualnych potrzeb użytkwonika,
 • Ewidencjonowanie danych do rozliczeń z NFZ i innymi Płatnikami,
 • Możliwość prowadzenia podręcznych magazynów sprzętu medycznego i leków.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED