SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Pracownia Diagnostyczna

  • Podniesienie ogólnej wydajności pracy,
  • Zapewnienie kompletności danych zgromadzonych w systemie,
  • Brak konieczności powielania wpisów,
  • Gwarancja stałego i natychmiastowego dostępu do wyników i badań diagnostycznych,
  • Eliminacja przypadków utraty wyników badań,
  • Wspomaganie i wspieranie pracy lekarzy, techników,
  • Możliwość dostosowania odpowiedniego terminu wykonania badania diagnostycznego, dogodnego dla pacjenta,
  • Automatyczne generowanie raportów i analiz do celów sprawozdawczych, statystycznych,
  • Program przyjazny dla użytkownika; intuicyjny, łatwy w obsłudze, z czytelnymi komunikatami,
  • Kontrola dostępu do danych (zabezpieczenia techniczne, system nadawania uprawnień do dostępu do danych).