SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Pracownia Diagnostyczna

Oprogramowanie SIMPLE.iMED Pracownia Diagnostyczna wspiera zarządzanie pracownią diagnostyczną. Umożliwia tworzenie harmonogramów pracy,  rejestrację pacjentów, planowanie terminów badań, obsługę zleceń zewnętrznych i wewnętrznych. Rejestruje i archiwizuje wyniki badań. W celu optymalizacji pracy w oprogramowaniu udostępniono szereg pomocniczych funkcji opisowych (słowniki z szablonami gotowych tekstów: standardowe i spersonalizowane) i statystyczno-analitycznych (raporty standardowe  lub zindywidualizowane, zdefiniowane na  życzenie Klienta). 

 • Obsługa specjalistycznych pracowni diagnostycznych,
 • Korzystanie z głównego rejestru pacjentów,
 • Przeglądanie listy pacjentów wg pracowni,
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem formularzy odpowiednich dla każdej pracowni,
 • Przyjmowania zleceń z wewnętrznych jak i zewnętrznych ośrodków kierujących,
 • Tworzenie harmonogramów pracy poszczególnych pracowni bądź dla grup badań wykonywanych w danej pracowni,
 • Zapis danych osoby wykonującej badanie,
 • Automatyczny zapis czasu oraz danych osoby wprowadzającej wyniki,
 • Wprowadzanie wyników wykonanych badań,
 • Wydruk wyników dla pacjenta,
 • Możliwość korzystania z gotowych komentarzy przy wprowadzaniu wyników (teksty domyślne),
 • Mechanizmy wspomagające opisy badań np. słowniki opisów,
 • Definiowanie dodatkowych słowników,
 • Możliwość prowadzenia wewnętrznego magazynu materiałów medycznych oraz przypisywania ich do poszczególnego badania,
 • Pełna historia badań i ich wyników dla pacjenta,
 • Możliwość gromadzenia danych kosztowych,
 • Planowanie terminów badań,
 • Przegląd wyników możliwy natychmiast po ich wprowadzeniu,
 • Prowadzenie wewnętrznych statystyk.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED