SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Oddział Szpitalny

Moduł stworzony z myślą o maksymalnym usprawnieniu generowania, obiegu oraz archiwizacji danych, powstających podczas pobytu pacjenta w oddziale. Umożliwia rejestrowanie danych niezbędnych do rozliczeń z Płatnikami.

 • Posiadanie kompletnych danych,
 • Brak konieczności powielania wpisów,
 • Wydolność informacyjna, sprawne zarządzanie i przetwarzanie danych,
 • Ciągły, szybki i łatwy dostęp do informacji,
 • Skrócenie do minimum czasu potrzebnego do przygotowania dokumentacji wypisowej,
 • Możliwość zlecania badań i odbierania wykonanych wyników badań drogą elektroniczną,
 • Tworzenie raportów i analiz do celów sprawozdawczych, statystycznych i rozliczeniowych,
 • Możliwość bieżącej analizy leczonych przypadków oraz sporządzania statystyk,
 • Aplikacja przyjazna dla użytkownika, program intuicyjny, łatwy w obsłudze, z czytelnymi komunikatami,
 • Posiadanie programu w pełni dostosowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta,
 • Umożliwia korzystanie z niego osobom z podstawową wiedzą w dziedzinie informatyki,
 • Podniesienie wydajności pracy,
 • Skrócenie czasu pracy przy generowaniu raportów i zestawień, dzięki zastosowaniu możliwości wprowadzania danych na wielu poziomach/etapach świadczonych usług,
 • Kontrola dostępu do danych (zabezpieczenia techniczne, system nadawania uprawnień do dostępu do danych).