SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Oddział Szpitalny

System SIMPLE.iMED w obszarze Oddział Szpitalny dzięki funkcją administracyjnym i statystycznym  wspomaga proces automatycznego tworzenia w systemie i prowadzenia ksiąg (Księga Główna, Oczekujących, Zgonów, Noworodków, Zabiegów), raportów pielęgniarskich i lekarskich, raportów ruchu chorych z możliwością wydruku dokumentów.

 •  Rejestracja pacjenta w oddziale,
 • Wprowadzenie medycznych informacji dotyczących przyjęcia pacjenta na oddział,
 • Możliwość przydzielania i zmiany lekarza prowadzącego, sali lub odcinka oddziału,
 • Ewidencjonowanie wszystkich epizodów związanych z pobytem pacjenta w oddziale,
 • Prowadzenie obserwacji: lekarskich i pielęgniarskich,
 • Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych (karta statystyczna, karta leczenia psychiatrycznego, karta zakażenia szpitalnego, karta nowotworowa, karta zgłoszenia choroby zakaźnej, karta zgonu, itp.),
 • Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków wewnętrznych (karta wypisowa, karta informacyjna, itp.),
 • Obsługa zleceń wewnętrznych: leki, zabiegi pielęgniarskie, badania diagnostyczne i laboratoryjne, rehabilitacja,
 • Zlecanie badań diagnostycznych i zabiegów,
 • Możliwość bieżącego monitorowania etapów wykonania zleconych badań,
 • Możliwość przeglądania wyników badań,
 • Możliwość wprowadzania wyników badań dodatkowych nie wykonywanych w szpitalu,
 • Filtrowanie listy pacjentów według lekarza prowadzącego, statusu i miejsca,
 • Możliwość tworzenia oddziałowego planu operacyjnego,
 • Możliwość wypełniania karty zgłoszenia nowotworu,
 • Generowanie codziennego wydruku raportu ruchu chorych,
 • Możliwość wprowadzania kodów diagnoz i kodów procedur przy pomocy słownika,
 • Możliwość wprowadzania kodów histopatologicznych i innych zdefiniowanych przez użytkownika,
 • Możliwość automatycznego generowania Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego (Karty Wypisowej) na podstawie wyników badań i historii zleceń, z pełną możliwością edycji przed zatwierdzeniem,
 • Autoryzacja danych osób zlecających, przyjmujących i wykonujących zlecenia, dokonujących wpisów w programie,
 • Obsługa funkcji specyficznych dla poszczególnych oddziałów, np.: rezerwacja sal na Bloku Operacyjnym, kojarzenie danych matki i dziecka na Oddziale Położniczym i Noworodkowym,
 • Integracja z Apteką za pośrednictwem Apteczki oddziałowej,
 • Możliwość prowadzenia podręcznych oddziałowych magazynków sprzętu jednorazowego,
 • Rejestrowanie zgonów,
 • Wystawianie przepustek,
 • Tworzenie standardowych i niestandardowych raportów wg indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • Automatyczne generowanie raportów w formacie XML.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED