SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Izba Przyjęć

Program wspomaga pracę personelu w obszarach: rejestracji i przyjęcia pacjenta, obsługi gabinetów Izby Przyjęć, tworzenia i wydruku  dokumentacji medycznej (pierwsza strona Historii Choroby, Karta informacyjna itp.) , generowania, prowadzenia i wydruku  ksiąg (Księga Główna, Oczekujących, Odmów i Porad Ambulatoryjnych, Zgonów). Umożliwia kompleksową obsługę zleceń, bieżący monitoring statusów wykonania zleconych badań oraz wgląd do ich wyników. Pełna integracja modułu z systemem HIS w znaczący sposób usprawnia obsługę pacjenta w poradni.

 • Podniesienie wydajności pracy,
 • Posiadanie kompletnych danych,
 • Brak konieczności powielania wpisów,
 • Ciągły, szybki i łatwy dostęp do informacji,
 • Możliwość natychmiastowego dostępu do danych archiwalnych pacjentów,
 • Skrócenie czasu pracy przy generowaniu raportów i zestawień, dzięki zastosowaniu możliwości wprowadzania danych na wielu poziomach/etapach świadczonych usług,
 • Skrócenie do minimum czasu potrzebnego do przygotowania dokumentacji wypisowej,
 • Możliwość zlecania badań i odbierania wykonanych wyników badań drogą elektroniczną,
 • Tworzenie raportów i analiz do celów sprawozdawczych, statystycznych i rozliczeniowych,
 • Umożliwia korzystanie z niego osobom z podstawową wiedzą w dziedzinie informatyki,
 • Aplikacja przyjazna dla użytkownika, program intuicyjny, łatwy w obsłudze, z czytelnymi komunikatami,
 • Kontrola dostępu do danych (zabezpieczenia techniczne, system nadawania uprawnień do dostępu do danych).