SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Izba Przyjęć

Podstawowe funkcje Modułu Izba Przyjęć odpowiedzialne są standaryzację, generowanie i przetwarzanie informacji związanych z każdym epizodem medycznym zaistniałym w Izbie Przyjęć. Wprowadzone do programu dane są przekazywane bezpośrednio do Głównego Rejestru Pacjentów, co daje możliwość natychmiastowego dostępu do danych archiwalnych pacjentów (danych osobowych)  jak również danych z poszczególnych pobytów pacjenta w szpitalu. 

 •  Prowadzenie Księgi Głównej,
 • Możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji,
 • Obsługa wizyt „ambulatoryjnych” z wydrukiem karty informacyjnej,
 • Wprowadzenie medycznych informacji dotyczących przekazania pacjenta na inny  oddział,
 • Ewidencjonowanie wszystkich epizodów związanych z pobytem pacjenta w Izbie Przyjęć,
 • Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków wewnętrznych (karta wypisowa, karta informacyjna, itp.),
 • Możliwość automatycznego generowania Karty Informacyjnej , Karty Wypisowej na podstawie wyników badań i historii zleceń, z pełną możliwością edycji przed zatwierdzeniem,
 • Obsługa zleceń wewnętrznych: leki, badania diagnostyczne i laboratoryjne,
 • Możliwość bieżącego monitorowania etapów wykonania zleconych badań,
 • Możliwość przeglądania wyników badań,
 • Obsługa przyjęć nagłych i planowych,
 • Dostęp do kartoteki pacjenta,
 • Możliwość zlecania badań i leków,
 • Możliwość wprowadzania wyników badań dodatkowych nie wykonywanych w szpitalu,
 • Możliwość wprowadzania kodów diagnoz i kodów procedur przy pomocy słownika,
 • Możliwość wprowadzania kodów histopatologicznych i innych zdefiniowanych przez użytkownika,
 • Autoryzacja danych osób zlecających, przyjmujących i wykonujących zlecenia, dokonujących wpisów w programie,
 • Integracja z apteką za pośrednictwem Apteczki Oddziałowej,
 • Możliwość prowadzenia podręcznych oddziałowych magazynków sprzętu jednorazowego,
 • Rejestrowanie zgonów,
 • Tworzenie standardowych i niestandardowych raportów wg indywidualnych potrzeb użytkownika.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED