SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Izba Przyjęć

Podstawowe funkcje Modułu Izba Przyjęć odpowiedzialne są standaryzację, generowanie i przetwarzanie informacji związanych z każdym epizodem medycznym zaistniałym w Izbie Przyjęć. Wprowadzone do programu dane są przekazywane bezpośrednio do Głównego Rejestru Pacjentów, co daje możliwość natychmiastowego dostępu do danych archiwalnych pacjentów (danych osobowych)  jak również danych z poszczególnych pobytów pacjenta w szpitalu. 

  •  Prowadzenie Księgi Głównej,
  • Możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji,
  • Obsługa wizyt „ambulatoryjnych” z wydrukiem karty informacyjnej,
  • Wprowadzenie medycznych informacji dotyczących przekazania pacjenta na inny  oddział,
  • Ewidencjonowanie wszystkich epizodów związanych z pobytem pacjenta w Izbie Przyjęć,
  • Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków wewnętrznych (karta wypisowa, karta informacyjna, itp.),
  • Możliwość automatycznego generowania Karty Informacyjnej , Karty Wypisowej na podstawie wyników badań i historii zleceń, z pełną możliwością edycji przed zatwierdzeniem,
  • Obsługa zleceń wewnętrznych: leki, badania diagnostyczne i laboratoryjne,
  • Możliwość bieżącego monitorowania etapów wykonania zleconych badań,
  • Możliwość przeglądania wyników badań,
  • Obsługa przyjęć nagłych i planowych,
  • Dostęp do kartoteki pacjenta,
  • Możliwość zlecania badań i leków,
  • Możliwość wprowadzania wyników badań dodatkowych nie wykonywanych w szpitalu,
  • Możliwość wprowadzania kodów diagnoz i kodów procedur przy pomocy słownika,
  • Możliwość wprowadzania kodów histopatologicznych i innych zdefiniowanych przez użytkownika,
  • Autoryzacja danych osób zlecających, przyjmujących i wykonujących zlecenia, dokonujących wpisów w programie,
  • Integracja z apteką za pośrednictwem Apteczki Oddziałowej,
  • Możliwość prowadzenia podręcznych oddziałowych magazynków sprzętu jednorazowego,
  • Rejestrowanie zgonów,
  • Tworzenie standardowych i niestandardowych raportów wg indywidualnych potrzeb użytkownika.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED