SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Blok Operacyjny

  • efektywne zarządzanie Blokiem Operacyjnym,
  • planowanie zabiegów operacyjnych,
  • zarządzanie salami operacyjnymi,
  • tworzenie i weryfikacji planów operacyjnych,
  • tworzenie harmonogramów pracy sal operacyjnych,
  • wyznaczanie zespołów operacyjnych,
  • efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, lekowych i materiałowych.

Aplikacja obsługuje Blok Operacyjny jak również kontrakty porodowe. Wbudowane narzędzia i udostępnione w nim funkcjonalności wspierają proces dokumentowania pobytu pacjentki na Bloku Porodowym, przebiegu porodu i stanu noworodka. Oprogramowanie umożliwia tworzenie i prowadzenie zleceń medycznych w formie elektronicznej. Pozwala na przetwarzanie zebranych danych do celów statystyczno-analitycznych i sprawozdawczych.