SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Blok Operacyjny

SIMPLE.iMED oferuje szeroki zakres funkcji ułatwiajających optymalne zarządzanie Blokiem Operacyjnym : 

  • Bieżąca weryfikacja planów operacyjnych,
  • Tworzenie harmonogramów pracy dla poszczególnych sal operacyjnych,  
  • Dostosowanie i wprowadzanie dokumentów obowiązujących na Bloku Operacyjnym,
  • Generowanie raportów lekarskich i pielęgniarskich,
  • Automatyczne generowanie i drukowanie ksiąg: Bloku Operacyjnego, Sali Operacyjnej, Oddziału Zabiegowego,
  • Możliwość wglądu do wszystkich epizodów dotyczących danego pacjenta odnotowanych w systemie,
  • Elektroniczne zlecanie badań diagnostycznych z możliwością odczytu zaraz po wprowadzeniu wyników do systemu,
  • Bieżąca analiza kosztów związanych z pobytem pacjenta na Bloku Operacyjnym,
  • Kontrola stanów magazynowych,
  • Monitoring wykorzystania sprzętu jednorazowego użytku oraz implantów wszczepianych podczas wykonywania zabiegów operacyjnych.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED