SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Apteka

  • Systematycznie dostosowywany do zmienijących się przepisów prawnych,
  • Oszczędności wynikające z stałej kontroli w każdym obszarze działalności apteki szpitalnej (obsługa zakupów, stany magazynowe, dystrybucja leków, stan realizacji umów przetargowych),
  • Możliwość efektywnego planowania wydatków przeznaczonych na zakup leków i materiałów aptecznych,
  • Racjonalne zarzadzanie gospodarką lekową, mozliwość optymalnego wykorzystania posiadancyh zasobów,
  • Sprawne wykorzystywanie narzędzi analityczncyh pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na prowadzenie dokumentów i zestawień w formie papierowej,
  • Intuicyjny system wprowadzania danych,  
  • Stały dostęp do aktualnych danych.

System koordynuje, rejestruje i usprawnia obieg informacji dotyczących wewnętrznego rozchodu leków, elektronicznego generowania zamówień, kontroli stan magazynu podręcznego leków i materiałów medycznych. Monitoruje proces wydawania leków na oddziały, zwrotów do Apteki Szpitalnej.
Umożliwia generowanie arkusza spisu z natury w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli ilościowej i jakościowej stanów magazynowych. Oprogramowanie zostało wyposażone w mechanizm "stop-order”. Umożliwia dostęp do informacji o leku  i odnotowanych działaniach niepożądanych.