SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Apteka

SIMPLE.iMED Apteka to rozwiązanie wspomagające pracę Apteki Szpitalnej, Oddziałowej oraz zarządzanie magazynem aptecznym. Aplikacja optymalnie wykorzystuje zaimplementowane funkcjonalności w celu zwiększenia efektywności zadań realizowancyh przez Aptekę Szpitalną.


SIMPLE.iMED Apteka posiada takie funkcjonalności jak:

 • Rejestr dostaw i obsługa przyjęć zewnętrznych,
 • Ewidencja faktur zakupu leków i materiałów medycznych,
 • Możliwość ręcznego wprowadzania dancyh lub zaimportowania faktur elektronicznych zgodnych z standardem DATA-FARM,
 • Ewidencja i rozliczanie umów przetargowych z możliwością bieżącej analizy stanu realizacji umów,
 • Możliwość tworzenia zamowień do dostawcy,
 • Zarządzanie receptariuszem szpitalnym,
 • Bieżąca kontrola stanu zasobów aptecznych w klasach i grupach,
 • Obsługa i rejestr wydań zewnętrznych,
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych,
 • Kontrola dat ważności leków oraz mozliwość blokowania danej partii/serii leków
 • Możliwość ustalenia stanów minimalnych i maksymalnych dla poszczególnych zasobów w klasach i grupach,
 • Rejestr i realizacja zamówień pochodzących z apteczek oddziałowych, możliwość przesyłania zamówień w wersji elektronicznej,
 • Obsługa remanentów.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED