SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Śledzenie losów absolwenta

Uzyskane informacje za pośrednictwem modułu Śledzenie Losów Absolwenta pozwolą oszacować:

  • Ilość absolwentów, którzy podjęli pracę po ukończeniu szkoły wyższej,
  • Okres, jaki minął od ukończenia szkoły wyższej, zanim udało się absolwentowi podjąć pracę,
  • Ilość absolwentów, którzy pracują w ukończonej specjalizacji lub kierunku,
  • Oczekiwania rynku pracy w stosunku do specjalności oferowanych przez uczelnię,
  • Zapotrzebowanie rynku pracy na dany kierunek, czy specjalizację,
  • Możliwości rynku na przyjęcie danej liczby absolwentów wybranego kierunku,
  • Umożliwia pozyskanie informacji, które są niezbędne w celu dostosowania oferty kształcenia danej uczelni do potrzeb ryku pracy, a więc do potrzeb absolwentów i przyszłych studentów.