SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Śledzenie losów absolwenta

Nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2012 r. narzuciła na Uczelnie obowiązek monitorowania zawodowych losów ich absolwentów. Jest to jeden z istotnych elementów zapewniania jakości kształcenia.

Moduł SIMPL.EDU Śledzenie Losów Absolwenta jest to narzędzie umożliwiające badanie losów absolwentów uczelni, zgodnie z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym.
Jest dostosowywany do potrzeb i wymagań uczelni na etapie wdrożenia. Ma on za zadanie pozyskanie informacji na temat losów zawodowych absolwenta po 3 i 5 latach od ukończenia szkoły wyższej.