SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Planowanie Zajęć

  • Skuteczne konstruowanie grafiku zajęć oraz przypisywanie do niego odpowiednich zasobów,
  • Tworzenie grafiku zajęć z uwzględnienim preferencji wykładowców oraz konfliktów wynikających z braku dostępności sal czy środków dydaktycznych,
  • Układanie planu zajęć dla grupy (ma widok na swój plan zajęć), nauczyciela (ma widok gdzie i jakie ma mieć zajęcia), sal (informacje jak obciążona jest sala, ewentualna jej dostępność), przedmiotu (informacje w jakich salach, jakie grupy i z jakim dydaktykiem są realizowane),
  • Publikacja stworzonych planów zajęć z wykorzystaniem wydruku lub poprzez umieszczenie na stronie Wirtualnego Dziekanatu,
  • Łatwe kopiowanie przygotowanych planów na np. kolejne tygodnie,
  • Możliwość wyznaczenia dni, w których nie będą realizowane zajęcia (np. święta),
  • Duża oszczędność czasu potrzebnego na przygotowanie planów zajęć.