SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Planowanie Zajęć

Moduł zapewnia widok planu w formie kalendarza, ułożonego dla każdej grupy, z możliwością wydruku z różnych perspektyw (grupy, nauczyciela, sali lub przedmiotu).

 • Układanie planów zajęć z zastosowaniem automatycznych podpowiedzi o konfliktach (możliwość oznaczenia preferencji wykładowców, rezerwacji sal, środków dydaktycznych, itp.),
 • Modyfikowalny przez użytkownika widok modułu Plan Zajęć,
 • Możliwość przestawiania w prosty sposób komponentów modułu na wybrane miejsce pulpitu,
 • Konfigurowalne siatki godzinowe, możliwość układania zajęć na dowolne godziny, dowolna długość trwania zajęć,
 • Przesuwanie i układanie metodą „przeciągnij – upuść”,
 • Oznaczanie statusów zajęć,
 • Zintegrowany z planem zajęć, modyfikowalny terminarz akademicki,
 • Obsługa zastępstw, egzaminów, oznaczanie realizacji zajęć,
 • Prezentacja i analiza potencjalnych konfliktów dla wybranych składowych,
 • Prezentowanie wykorzystania godzinowego dla przedmiotu/grupy podczas układania planu zajęć,
 • Kopiowanie ułożonego planu lub pojedynczych zajęć na przedział dat lub na listę dat,
 • Analiza czasu potrzebnego na przejścia między budynkami,
 • Dowolność zestawiania składowych układanych zajęć.