SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Obsługa Studenta

Różnorodne możliwości wyszukiwania studenta znacznie przyspieszają i ułatwiają bieżącą obsługę systemu. Bogaty zakres danych osobowych gromadzonych o studentach służy automatycznemu przygotowywaniu rożnego rodzaju dokumentacji sprawozdawczej, zarówno zewnętrznej (sprawozdania dla GUS, MEN), jak i wewnętrznej. Baza adresowa umożliwia szerokie stosowanie korespondencji seryjnej również w formie elektronicznej.
Zebrane dane przetwarzane są w różnego rodzaju raporty typu druki, zaświadczenia, listy, protokoły i inne. Zarządzanie praktykami studenckimi poprzez definiowanie na dany rok akademicki, kierunek lub specjalność poszczególnych rodzajów praktyk o wybranym okresie trwania oraz możliwość odnotowania informacji z ich przebiegu zapewnia kontrolę nad pełną realizacja procesu kształcenia. Studenci za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu mają możliwość zapisania się lub wprowadzenia nowego miejsca odbycia swoich praktyk.