SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Obsługa Sesji Egzaminacyjnych i Prac Dyplomowych

  • Automatyczne generowanie protokołów i kart egzaminacyjnych/zaliczeniowych, tworzonych na podstawie siatek oraz przypisanych wykładowców dla wybranych grup studenckich,
  • Pełna obsługa prac dyplomowych, obejmująca dane dotyczące tematu pracy dyplomowej, stanu jej zaawansowania, wyznaczego recenzenta oraz wybóru promotora, zbierane są również informacje dotyczące pytań egzaminacyjnych, daty złożenia egzaminu, odbioru dyplomu,
  • Naliczanie opłat za egzamin poprawkowy/komisyjny w ustalonej wysokości, studentom bez uzyskanego wymaganego zaliczenia lub niezdanego egzaminu,
  • Wyliczanie średniej z ocen i podpowiadanie automatycznie wyliczonej oceny końcowej, samo jej przypisanie pozostawione jest gestii użytkownika. Naliczanie oceny końcowej ze studiów jest parametryzowane przez uprawnionego użytkownika zgodnie z obowiązującym „Regulaminem studiów”.