SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Obsługa Sesji Egzaminacyjnych i Prac Dyplomowych

  • Automatyczne generowanie protokołów z egzaminów/zaliczeń oraz kart egzaminacyjnych,
  • Definiowanie warunków zakończenia sesji: zaliczenie, wpis warunkowy itp.,
  • Mechanizmy szybkiego uzupełniania ocen z protokołów lub kart egzaminacyjnych,
  • Wyszukiwanie protokołów niewydanych, niezwróconych itp.