SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Obsługa Procesu Dydaktycznego

  • Pomoc w przygotowaniu programu studiów i prowadzeniu procesu od początku do końca,
  • Szybkie i sprawne przygotowanie planu studiów dla grupy (widok na swój plan zajęć), nauczyciela (widok gdzie i jakie ma mieć zajęcia), sal (informacje o obciążeniu, ewentualna jej dostępność),
  • System umożliwia wprowadzenie modułów (przedmiotów) do siatki i przypisanie im zalecanych efektów kształcenia kierunkowych,
  • Podpowiadanie autorowi karty przedmiotu (sylabusa), informacji o jakie powinny zostać wypełnione efekty kierunkowe w danym przedmiocie,
  • Realizacja wszystkich efektów dla danego kierunku, dzięki spełnieniu założeń rady programowej na uczelni,
  • ​Automatyzacja procesu związanego z obsługą sesji, dzieki stworzeniu siatki przedmiotów na poszczególnych semestrach, co umożliwia otwieranie sesji dla studentów pojedynczo, bądź dla całego kierunku lub dla wybranych, zamkanie sesji, drukowanie dokumentów niezbędnych w procesie obsługi studentów, prowadzenie indeksu elektronicznego dla studentów, prowadzenie indywidualnego toku dla studenta, obsługę studentów z erasmusa, zapisy na zajęcia obierane.
  • Definiowanie i rozliczanie pensum wykładowców (w zależności od stopnia i stanowiska),
  • Rozliczanie nieobecności i obsługę zastępstw wykładowców.