SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Obsługa Procesu Dydaktycznego

  • Definiowanie toku nauczania (słowniki rodzajów studiów, trybów, kierunków, przedmiotów i ich rodzajów, funkcje kopiowania ułożonych planów studiów,
  • Tworzenie i zarządzanie sylabusami, możliwość podpinania sylabusa do toku studiów,
  • Układanie planów zajęć z zastosowaniem automatycznych podpowiedzi o konfliktach (możliwość oznaczenia preferencji wykładowców, rezerwacji sal, środków dydaktycznych, itp.),
  • Obsługa zastępstw, egzaminów, oznaczanie stanu realizacji zajęć,
  • Definiowanie indywidualnego toku, obsługa różnic programowych, warunków i awansów oraz ECTS,
  • Obsługa studentów Erasmusa,
  • Zapisy na zajęcia obieralne,
  • Baza danych o wykładowcach (dane personalne, miejsce pracy, indywidualne stawki za poszczególne rodzaje zajęć, pensum na rok akademicki, itp.),
  • Definiowanie i rozliczanie pensum wykładowców (definicje stanowisk, zróżnicowanych typów stawek oraz godzin pensum, ewidencja i rozliczanie nieobecności, definicje odliczeń od pensum),
  • Analiza bieżących obciążeń i ich realizacji.