SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Obsługa Doktoranta

  • Stworzenie bazy wiedzy o doktorancie i postępach jego pracy doktorskiej,
  • Zbierane informacji dotyczących jego rozwoju naukowego, publikacji naukowych, odbytych konferencjach, monografiach, referatach na konferencjach polskich i zagranicznych,
  • Prosty sposób wyliczania (dzięki przypisaniu do powyższych informacji ilości punktów zdobytych za poszczególne publikacje) ile i jakie punkty doktorant zdobył na poszczególnych latach oraz jakie i ile publikacji ma doktorant na liście filadelfijskiej,
  • Łatwy sposób okreslania czy doktorant spełnia kryteria, aby móc otworzyć przewód doktorski, lub ewentualnie go zamknąć,
  • Możliwość wygenerowania wszelkich dokumentów potrzebnych w procesie obsługi doktoranta, 
  • Obsługa finansową doktoranta, rozliczenia jego pracy dla uczelni (prowadzenie zajęć dydaktycznych), płatności za studia, obsługę stypendiów,
  • Sprawna komunikacja pomiędzy uczelnią a doktorantem.