SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Obsługa Doktoranta

  • Obsługa przewodu doktorskiego,
  • Stosowne zaświadczenia,
  • Obsługa pomocy materialnej,
  • Przegląd ocen,
  • Zautomatyzowana obsługa sesji,
  • Pomoc socjalna,
  • Masowe wysyłanie powiadomień email i SMS,
  • Różnorodne możliwości wyszukiwania studenta według wybranego kryterium,
  • Elektroniczny album studenta,
  • Elektroniczna legitymacja studenta.