SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Zapisy na zajęcia

SIMPLE.EDU w obszarze WEB BAZUS Zapisy na zajęcia umożliwia tworzenie "elastycznych" studiów. Dzięki czemu studenci mogą wybrać

 • jakie przedmioty chcą studiować, czego chcą się nauczyć,
 • do jakiego dydaktyka chcą się zapisać,
   

Osoby przygotowujące zapisy dla studentów mogą:

 • przygotować przedmioty do zapisu,
 • ustalić daty w jakich można zapisywać się na przedmiot,
 • ustalić jakie warunki musi spełnić student chcący zapisać się na przedmiot,
 • ustalić limit miejsc na dany przedmiot,
 • zapisać studentów, którzy nie wybrali przedmiotu,
 • przenieść na inny przedmiot w momencie braku uruchomienia przedmiotu,
 • przygotować listy zapisanych studentów do poszczególnych przedmiotów,
 • przygotować zestawienie studentów, którzy nie zapisali się na przedmiot.