SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Zapisy na zajęcia

  • Rezerwację zasobów m.in. rezerwację sal i grup,
  • Zapisy na zajęcia,
  • Zapisy na praktyki czy fakultet,
  • Przegląd dostępnych prac dyplomowych,
  • Składanie zapisów/deklaracji na konkretny temat pracy,
  • Zapisu do konkretnej grupy lub do konkretnego dydaktyka,
  • Swobodne tworzenie programu swoich zajęć, poprzez wybór konkretnych przedmiotów, z grupy przedmiotów obieralnych,
  • Uelastycznienie procesu dydaktyki.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.EDU