SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Student

  • Ułatwiony kontakt z wykładowcami, dzieki wyszukiwarcie terminów ich obecności na uczelni,
  •  Kompleksowa obsługa studentów, sesje, wirtualny indeks, płatności, legitymacja studencka,
  • Wszelkiego rodzaju dokumenty potrzebne w procesie dydaktycznym,
  • Definiowanie i obsługa procesu elektronicznego zapisu studenta na przedmioty obieralne, tematy prac dyplomowych, wybór lub wskazanie miejsca odbycia praktyk studenckich,
  • Sprawdzenia swoich danych osobowych i pozostałych informacji, planu zajęć, zaliczeń i ocen (w tym historia ocen), przyznanych stypendiów,
  • Całea historia płatności i należności wobec uczelni i uczelni wobec studenta,
  • Przesyłanie różnorakich wiadomości, ankiet, zapytań i podań oraz otrzymywanie odpowiedzi,
  • Przesyłanie typowych dokumentów np. podania z prośbą o zaświadczenia, przyznanie stypendium zmianę danych itd., albo niestandardowych, także z podpinanymi załącznikami,
  • Możliwość przesyłania do wybranych studentów lub grup studentów wiadomości SMS oraz e-mail.