SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Student

Aplikacja WEB Bazus, która jest dostępna przez dowolną przeglądarkę internetową, zapewnia Studentom szereg funkcji:

 • baza informacji o studentach (dane personalne, poprzednie wykształcenie, historia przebiegu nauczania wraz z przynależnością do grup, rejestr wydanych druków i dokumentów, itp.),
 • szerokie informacje o pracy dyplomowej, wydruki dyplomu, suplement,
 • stosowne zaświadczenia, zawiadomienia (WKU, zaświadczenie do banku, zaświadczenie o pobieraniu nauki, itp.),
 • obsługa praktyk studenckich,
 • przegląd ocen oraz automatyczne wyliczanie średniej,
 • obsługa punktacji ECTS,
 • rozliczenie finansowe studenta,
 • pomoc socjalna,
 • zautomatyzowana obsługa sesji egzaminacyjnych (otwieranie sesji, generowanie kart, szybkie wyszukiwanie kart niezwróconych lub zwróconych po terminie, proste wprowadzanie ocen z kart, promocja na wyższy semestr oraz sesje poprawkowe),
 • masowe wysyłanie powiadomień email i SMS,
 • różnorodne możliwości wyszukiwania studenta według wybranego kryterium,
 • elektroniczny album studenta,
 • elektroniczna legitymacja studenta,
 • obsługa dowolnej ilości opłat,
 • możliwość wnoszenia opłaty czesnego semestralnie oraz na raty – różnorodne plany finansowania,
 • automatyczne naliczanie kar za nieterminowe płatności,
 • automatyczne generowanie numerów kont bankowych,
 • rozliczenie rat stypendiów,
 • automatyczna podpowiedź powiązania wpłaty z naliczeniem przy imporcie pliku przelewu,
 • wystawiane faktur VAT i korekt dla rozliczeń ze studentami, za domy akademickie również z kontrahentami i nauczycielami,
 • automatyczna prognoza naliczeń stypendiów sporządzana w kilku wersjach,
 • automatycznie generowane listy wypłat stypendiów,
 • raporty o stanie rozrachunków ze studentami.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.EDU