SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Krajowe Ramy Kwalifikacji

System działa w wersji Webowej jak strona internetowa – gdzie są przygotowywane karty przedmiotu. Ilość godzin, punkty ECTS, informacje o wykładowcy, który jest odpowiedzialny za przedmiot, formy i język kształcenia. Jednostka organizacyjna do której przedmiot jest przypisany, powiązanie go z efektami kształcenia. Założenia przedmiotu, warunki wstępne i przedmioty wprowadzające, a także efekty kierunkowe i szczegółowy plan zajęć dla wykładów ćwiczeń oraz inne.

SIMPLE.EDU składa się również z wersji stacjonarnej KRK, która przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i weryfikację programów studiów, a także wprowadzenie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków.

SIMPLE.EDU KRK to szereg korzyści wynikających z wyeliminowania zbędnego powielania czynności.  Jednorazowe przypisanie efektów kierunkowych. Jest to bardzo wygodna funkcjonalność, nie ma konieczności wpisywania na nowo efektów kierunkowych. Weryfikacja oddanych kart przedmiotów z poziomu aplikacji pozwala na bieżące monitorowanie, który dydaktyk nie przygotował karty przedmiotu.

Umożliwia tworzenie zestawień wykorzystanych efektów kierunkowych i przedstawienie ich w postaci matrycy efektów kształcenia, dzięki porównaniu ich z efektami zakładanymi, dając obraz o stopniu realizacji programu studiów, osobie odpowiedzialnej za kierunek.