SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

  • Wprowadzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz poprawnego adresu email,
  • Wprowadzanie danych dotyczących miejsca zamieszkania oraz miejsca ukończenia szkoły w oparciu o bazy słownikowe zawierające spis wszystkich województw i miejscowości w Polsce oraz spis szkół średnich ze wszystkich województw z możliwością prostej aktualizacji danych o nowe miejscowości,
  • Wybór kilku różnych kierunków, form i poziomów studiów,
  • Wprowadzenie wyników z egzaminu maturalnego (dojrzałości), lub ocen z dyplomu ukończenia studiów,
  • Obserwację swojej aktualnej pozycji rankingowej w trakcie etapu rejestracji internetowej,
  • Obserwację swojego statusu zakwalifikowania i pozycji na liście rankingowej po zakończeniu etapu rekrutacji internetowej,
  • Obserwację swojego statusu po zakończeniu przyjmowania dokumentów i ogłoszeniu list przyjętych.