SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Przy wykorzystaniu systemu SIMPLE.EDU w obszarze Internetowa Rekrutacja Kandydatów, przyszły student wypełnia formularz metodą przechodzenia kolejnych kroków rejestracji. Dane kandydatów na studia mogą podlegać weryfikacji co do zgodności z wymaganiami uczelni. Faktyczny zapis kandydata na wybrane studia i uzyskanie przez niego statusu Student w systemie SIMPLE.EDU, będzie miał miejsce po spełnieniu przez niego przewidzianych do tego warunków –min. w postaci uiszczenia opłaty wpisowej, uzyskania odpowiedniej średniej ocen z poprzednich etapów edukacji, zdaniu egzaminów wstępnych, (jeśli są wymagane), czy uzyskaniu określonej liczby punktów na podstawie świadectwa dojrzałości.
Kandydat po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej i wprowadzeniu wyników z egzaminu dojrzałości ma podgląd na swoją aktualną pozycję na liście rankingowej oraz liczbę punktów rekrutacyjnych, uwzględniającą wagę przedmiotów maturalnych i poziom, na którym były zdawane (podstawowy lub rozszerzony), współczynniki wagowe kierunków oraz wyniki egzaminów dodatkowych itp. wg zdefiniowanych wzorów.

Cała droga i stopień automatyzacji procesu rekrutacji internetowej może być kształtowany według indywidualnego życzenia uczelni, dzięki wyposażeniu w specjalny moduł konfiguracyjny.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.EDU