SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Erasmus - wymiana międzynarodowa

Portal pozwala zdefiniować uczelnie i instytucje partnerskie oraz wskazać właściwe formularze zgłoszeniowe i rejestracyjne.

Użytkownik otrzymuję pełną listę zgłoszeń kierując właściwym procesem przyjęcia lub wysłania studentów lub pracowników. 

Aplikacja usprawnia proces realizacji wyjazdów i przyjazdów nauczycieli akademickich. Prowadzenie ewidencji kandydatów/studentów z zagranicy oraz pracowników naukowych wyjeżdżających zagranicę.