SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Erasmus - wymiana międzynarodowa

  • Obsługa studentów wyjeżdżających na inne uczelnie, jak również przyjeżdżających ,
  • Przygotowanie dokumentacji związancyh z wymianą między uczelnianą,
  • Realizacja wyjazdów i przyjazdów nauczycieli akademickich,
  • Prowadzenie ewidencji kandydatów,
  • Prowadzenie ewidencji pracowników naukowych wyjeżdżających zagranicę.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.EDU