SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Ankietowanie

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczelni, został przygotowany moduł ankietowanie. Pozwala on na przygotowanie ankiet dedykowanych dla studentów oraz dydaktyków.
 

Ankiety mogą być przygotowane jako:

  • imienne,
  • anonimowe.

Innym kryterium podziału ankiet są:

  • ankiety dobrowolne,
  • ankiety obowiązkowe,

Na podstawie toku studiów system automatycznie generuje ankiety ocen pracy dydaktyka. Udostępnia je w Wirtualnym Dziekanacie studentom przypisanym do jego przedmiotu. Student otrzymuje tyle ankiet, ile ma przedmiotów w danym semestrze/roku akademickim.