SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Dorobek Naukowy

 • Repozytorium dorobku naukowego całej organizacji,
 • Brak konieczności wyszukiwania danych w rozproszonych repozytoriach,
 • Szybki dostęp do dorobku wskazanych pracowników,
 • Szybki dostęp do dorobku wskazanych jednostek,
 • Ewidencja dorobku prowadzona przez samych pracowników,
 • Weryfikacja wprowadzonego dorobku przez uprawnione osoby,
 • Tworzenie raportów i zestawień,
 • Porównywanie osiągnięć wybranych pracowników czy jednostek,
 • Możliwość publicznego dostępu do prezentacji dorobku,
 • Zakres zbieranych danych o wiele większy niż w PBN i POL-index,
 • Możliwość definiowania własnych słowników,
 • Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi.