SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Dorobek Naukowy

Moduł Dorobek Naukowy ma na celu zebranie wielu informacji dotyczących pracowników naukowych, naukowo dydaktycznych i dydaktycznych w jednym miejscu. Dane te ułatwią wygenerowanie danych, które są potrzebne do stworzenia ankiety pracownika, ankiety jednostki, bądź samego tworzenia naukowego CV. W module jest możliwość dodawania informacji oraz jej przeglądania, w zależności od roli użytkownika.

Moduł Dorobek Naukowy posiada możliwości:

 • Przeglądania publikacji pracownika w czasopismach, książkach, monografiach.
 • Przeglądanie historii stopni i tytułów naukowych.
 • Przeglądanie i wprowadzanie patentów.
 • Przeglądanie i wprowadzanie projektów.
 • Przeglądanie i wprowadzanie staży.
 • Przeglądania i wprowadzanie stypendiów.
 • Przeglądanie i wprowadzanie konferencji.
 • Przeglądanie i wprowadzanie Nagród i medali.
 • Przeglądanie i wprowadzanie członkostw w redakcjach, zespołach eksperckich, organizacjach.
 • Przeglądanie i wprowadzanie laboratoriów certyfikowanych.
 • Przeglądanie i wprowadzanie międzynarodowych systemów jakości.
 • Przegląd pensum, oraz prowadzonych zajęć przez dydaktyka.
 • Generowanie Naukowego CV.
 • Generowanie danych do ankiety pracownika.
 • Generowanie danych do ankiety Jednostki.
 • Porównanie pracowników.
 • Porównanie jednostek.