SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Biuro Karier

Moduł Biuro Karier jest aplikacją webową, która ma udostępniać studentom maksymalną ilość informacji o rynku pracy, możliwościach rozpoczęcia kariery zawodowej oraz wspierać studenta w działaniach związanych z poszukiwaniem odpowiedniej dla siebie oferty pracy. Jest swoistym łącznikiem pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą.
Zakres działania modułu Biura Karier jak i osób związanych z nim po stronie uczelni, nie kończy się na publikowaniu ofert. Biuro Karier gromadzi dane firm, informacje o studentach oraz służy informacją i fachową poradą.

Biuro Karier oraz dział Uczelni obsługujący studenta wpisuje się swoim działaniem w wizerunek uczelni nie tylko, jako uczelni nowoczesnej, ale także uczelni, która wspiera studenta w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Biuro Karier jest aplikacją, która umożliwia uzyskanie informacji z rynku pracy o jego zapotrzebowaniu na konkretnych specjalistów oraz absolwentów określonych specjalizacji.

Zakres publikacji modułu Biuro Karier oraz działy/zakładki tematyczne wchodzące z skład modułu Biura Karier są redagowane za pomocą systemu zarządzania treścią CMS. Dzięki tym rozwiązaniom są one dowolnie modyfikowane, a informacje w nich publikowane są redagowane przez pracowników uczelni.
Biuro Karier jest modułem współpracującym z Modułem Śledzenia Losów Absolwenta. Współpraca ta pozwala na dwukierunkowe monitorowanie rynku pracy. Oznacza to, że z jednej strony uzyskuje informacje z rynku pracy o zapotrzebowaniu na danych specjalistów. Z drugiej strony pozyskuje oferty pracy dla swoich studentów i absolwentów.

Celem SIMPLE.EDU Biuro Karier jest wymiana informacji pomiędzy studentami/uczelnią a potencjalnymi pracodawcami. Takie podejście pozwala na rozwijanie konkurencyjności gospodarki oraz umożliwia przedsiębiorcom wyszukiwanie osób, które potencjalnie będą chcieli zatrudnić. Przedsiębiorca chcąc uzyskać informacje na temat potencjalnych kandydatów nie musi się rejestrować w systemie.

Aplikacja „Biuro Karier” posiada forum, na którym użytkownicy portalu mogą wyrażać swoje opinie, zakładać różnego rodzaju wątki oraz dawać porady innym.