SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Biuro Karier

Za pośrednictwem SIMPLE.EDU Biuro Karier student ma możliwość:

  • Podgląd danych personelnych,
  • Nieograniczony dostęp do swojej pracy dyplomowej,
  • Definiowania oraz edytowania swojego CV,
  • Filtrowania ogłoszeń wg rodzaju umowy jaki go interesuje,
  • Definiowania z jakiej branży chciałby dostawać powiadomienia o pracy,
  • Edycji wpisów związanych z Kierunkami studiów jakie studiował/studiuje, ukończonych kursach, znajomości języków obcych odbytych praktykach.