Raporty

07-12-2017

Raport 32/2017 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersyteckiego Centrum Med

Raport bieżący nr 32/2017 r. z dnia 7 grudnia 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
30-11-2017

Raport 31/2017 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 31/2017 r. z dnia 30 listopada 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki

14-11-2017

Raport 30/2017 dotyczy: Powołanie Członka Zarządu SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 30/2017 dotyczy: Powołanie Członka Zarządu SIMPLE S.A
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Raport
02-10-2017

Raport 29/2017 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla Morskiej Służby Poszukiwania

Raport bieżący nr 29/2017 r. z dnia 2 października 2017 roku.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
29-09-2017

Raport 28/2017 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla Specjalistycznego Szpitala W

Raport bieżący nr 28/2017 r. z dnia 29 września 2017 roku.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
25-09-2017

Raport 27/2017 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla Tramwajów Warszawskich sp. z

Raport bieżący nr 27/2017 r. z dnia 25 września 2017 roku.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
14-09-2017

Raport 26/2017 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia

Raport bieżący nr 26/2017 r. z dnia 14 września 2017 roku.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
13-09-2017

Raport 25/2017 dotyczy: Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Radomską Stację Pogotowi

Raport bieżący nr 25/2017 r. z dnia 13 września 2017 roku.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
01-09-2017

Raport 24/2017 dotyczy: Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu Simple S.A. za I półrocze 2017 roku

Raport bieżący nr 24/2017 r. z dnia 1 września 2017 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Raport
25-08-2017

Raport 23/2017 dotyczy: Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Tramwaje Warszawskie

Raport bieżący nr 23/2017 r. z dnia 25 lipca 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
20-07-2017

Raport 22/2017 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilic

Raport bieżący nr 22/2017 r. z dnia 20 lipca 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
13-07-2017

Raport 21/2017 dotyczy: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2017-2018

Raport bieżący nr 21/2017 r. z dnia 13 lipca 2017 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
12-07-2017

Raport 20/2017 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla Warszawskiego Uniwersytetu M

Raport bieżący nr 20/2017 r. z dnia 12 lipca 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
03-07-2017

Raport 19/2017 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. jako lidera Konsorcjum umowy na realizację projektu informatycznego dla SPZOZ

Raport bieżący nr 19/2017 r. z dnia 3 lipca 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
28-06-2017

Raport 18/2017 dotyczy: Informacja przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 18/2017 r. z dnia 28 czerwca 2017 roku
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

23-06-2017

Raport 17/2017 dotyczy: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE

Raport bieżący nr 17/2017 r. z dnia 23 czerwca 2017 roku
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport
21-06-2017

Raport 16/2017 dotyczy: Informacja o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr 16/2017 r. z dnia 21 czerwca 2017 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
21-06-2017

Raport 15/2017 dotyczy: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simple S.A.

Raport bieżący nr 15/2017 r. z dnia 21 czerwca 2017 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

31-05-2017

Raport 14/2017 dotyczy: Wniosku akcjonariusza dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Raport bieżący nr 14/2017 r. z dnia 31 maja 2017 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
19-05-2017

Raport 13/2017 dotyczy: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 20 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 13/2017 r. z dnia 19 maja 2017 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15-05-2017

Raport 12/2017 dotyczy: Informacji na temat rekomendacji wypłaty dywidendy i opinii Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 12/2017 r. z dnia 15 maja 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
04-05-2017

Raport 11/2017 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 11/2017 r. z dnia 04 maja 2017 roku
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport
25-04-2017

Raport 10/2017 dotyczy:Informacji nt. działań związanych z optymalizacją struktury finansowania zewnętrznego

Raport bieżący nr 10/2017 r. z dnia 25 kwietnia 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
04-04-2017

Raport 9/2017 dotyczy: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 9/2017 r. z dnia 4 kwietnia 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

29-03-2017

Raport 8/2017 dotyczy: Zawarcie umowy na wdrożenie rozwiązania informatycznego

Raport bieżący nr 8/2017 r. z dnia 29 marca 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
23-03-2017

Raport 7/2017 dotyczy: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 7/2017 r. z dnia 23 marca 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

13-03-2017

Raport 6/2017 dotyczy: Informacja nt. współpracy z Computer Group PAKT

Raport bieżący nr 6/2017 r. z dnia 13 marca 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
22-02-2017

Raport 5/2017 dotyczy: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę pełniącej obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 5/2017 r. z dnia 22 lutego 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

27-01-2017

Raport 4/2017 dotyczy: Informacja nt. dofinansowania otrzymanego na realizację projektu technologii informatycznych

Raport bieżący nr 4/2017 r. z dnia 27 stycznia 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
27-01-2017

Raport 3/2017 dotyczy: Nabycie udziałów w spółce zależnej Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 3/2017 r. z dnia 27 stycznia 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
25-01-2017

Raport 2/2017 dotyczy: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący nr 2/2017 r. z dnia 25 stycznia 2017 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
04-01-2017

Raport 1/2017 dotyczy: Zawarcie umowy z Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu

Raport bieżący nr 1/2017 r. z dnia 4 stycznia 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Raport