Raporty

04-01-2017

Raport 1/2017 dotyczy: Zawarcie umowy z Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu

Raport bieżący nr 1/2017 r. z dnia 4 stycznia 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Raport