Raporty

25-04-2017

Raport 10/2017 dotyczy:Informacji nt. działań związanych z optymalizacją struktury finansowania zewnętrznego

Raport bieżący nr 10/2017 r. z dnia 25 kwietnia 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
04-04-2017

Raport 9/2017 dotyczy: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 9/2017 r. z dnia 4 kwietnia 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

29-03-2017

Raport 8/2017 dotyczy: Zawarcie umowy na wdrożenie rozwiązania informatycznego

Raport bieżący nr 8/2017 r. z dnia 29 marca 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
23-03-2017

Raport 7/2017 dotyczy: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 7/2017 r. z dnia 23 marca 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

13-03-2017

Raport 6/2017 dotyczy: Informacja nt. współpracy z Computer Group PAKT

Raport bieżący nr 6/2017 r. z dnia 13 marca 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
22-02-2017

Raport 5/2017 dotyczy: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę pełniącej obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 5/2017 r. z dnia 22 lutego 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

27-01-2017

Raport 4/2017 dotyczy: Informacja nt. dofinansowania otrzymanego na realizację projektu technologii informatycznych

Raport bieżący nr 4/2017 r. z dnia 27 stycznia 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
27-01-2017

Raport 3/2017 dotyczy: Nabycie udziałów w spółce zależnej Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 3/2017 r. z dnia 27 stycznia 2017 roku
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport
25-01-2017

Raport 2/2017 dotyczy: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący nr 2/2017 r. z dnia 25 stycznia 2017 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
04-01-2017

Raport 1/2017 dotyczy: Zawarcie umowy z Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu

Raport bieżący nr 1/2017 r. z dnia 4 stycznia 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Raport