SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Dofinansowanie i Leasing

Zapewniamy Państwu dostęp do informacji na temat bieżących źródeł finansowania inwestycji w IT oraz wsparcie w procesie ich pozyskania.

Dotacje, leasing, kredyt technologiczny to różnorodne formy wsparcia beneficjentów, mających na celu wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B. Wspólnie rozważamy korzyści, możliwości oraz wady poszczególnych form wsparcia finansowego i wybieramy tą najlepszą.
Warto podkreślić iż inwestycje w IT to dobry sposób na wprowadzenie firmy na drogę innowacji i zwiększania zysków. Przyczyniają się one do obniżania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzrostu atrakcyjności firmy na rynku.

RYNEK PUBLICZNY

Województwo Działanie Planowany termin naboru
     
WSZYSTKIE

POWER - 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - publiczne i niepubliczne Szkoły Wyższe z obszaru całego kraju mogą ubiegać się o dofinansowanie na kompleksową informatyzację. M.in. na: informatyczne narzędzia zarządzania uczelnią, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego.


 

luty 2019
WSZYSTKIE

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

więcej >>

2018
WSZYSTKIE

Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. 

więcej >>

30.05 - 31.10.2018
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działanie 3.2 E-zdrowie.

Program obejmuje wsparcie projektów z zakresu e-usług z wykorzystaniem TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), służących wymianie informacji i danych pomiędzy pacjentami, placówkami, personelem oraz systemami informacji medycznej. Dofinansowanie można pozyskać również na wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

więcej >>

sierpień 2018

RYNEK KOMERCYJNY

Województwo Działanie Planowany termin naboru
     
PODLASKIE

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, usprawnienie procesu wprowadzania na rynek nowych produktów, zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego, wprowadzenie komunikacji online z partnerami biznesowymi z pomocą systemu klasy ERP. 

więcej >>

sierpień 2018
ŚLĄSKIE


Działanie 3.3  - Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej. 

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

więcej >>

wrzesień 2018
WARMIŃSKO-MAZURSKIE


Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP.

Wdrożenie systemów informatycznych (ERP) zwiększających rentowność firmy oraz efektywność realizowanych procesów.

więcej >>

28.05 - 10.08.2018
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób możesz sfinansować wdrożenie systemu SIMPLE?

Eksperci SIMPLE S.A. pomogą wybrać najlepszą i możliwą formę wsparcia!
Zachęcamy do skontaktowania się z naszym Doradcą, który odpowie na wszelkie pytania.

Szybki kontakt: (22) 812-58-98 wew. 200 lub kontakt@simple.com.pl