SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Dofinansowanie i Leasing

Zapewniamy Państwu dostęp do informacji na temat bieżących źródeł finansowania inwestycji w IT oraz wsparcie w procesie ich pozyskania.

Dotacje, leasing, kredyt technologiczny to różnorodne formy wsparcia beneficjentów, mających na celu wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B. Wspólnie rozważamy korzyści, możliwości oraz wady poszczególnych form wsparcia finansowego i wybieramy tą najlepszą.
Warto podkreślić iż inwestycje w IT to dobry sposób na wprowadzenie firmy na drogę innowacji i zwiększania zysków. Przyczyniają się one do obniżania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzrostu atrakcyjności firmy na rynku.

RYNEK PUBLICZNY

Województwo Działanie Planowany termin naboru
     
WSZYSTKIE

POWER - 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - publiczne i niepubliczne Szkoły Wyższe z obszaru całego kraju mogą ubiegać się o dofinansowanie na kompleksową informatyzację. M.in. na: informatyczne narzędzia zarządzania uczelnią, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego.

więcej >>
 

kwiecień 2018
WSZYSTKIE

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych

więcej ... 

maj 2018
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działanie 3.2 E-zdrowie - 1. Tworzenie e -usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej. 2. Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On -Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.

sierpień 2018
MAZOWIECKIE

2.1.1 -E-usługi dla Mazowsza -  Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

więcej >>
 

od 2018-02-28 do 2018-05-16

RYNEK KOMERCYJNY

Województwo Działanie Planowany termin naboru
     
ŚLĄSKIE

Działanie 3.3  - Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

więcej >>

wrzesień 2018
WARMIŃSKO-MAZURSKIE Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP maj 2018
ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw 

W ramach niniejszego działania przewiduje się projekty zakładające wsparcie na opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych modeli biznesowych (za wyjątkiem internacjonalizacji) dla firm z sektora MŚP głównie w oparciu o wdrożenie TIK oraz pomoc w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających potrzebom MŚP.

III kwartał 2018 r.
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób możesz sfinansować wdrożenie systemu SIMPLE?

Eksperci SIMPLE S.A. pomogą wybrać najlepszą i możliwą formę wsparcia!
Zachęcamy do skontaktowania się z naszym Doradcą, który odpowie na wszelkie pytania.

Szybki kontakt: (22) 812-58-98 wew. 200 lub kontakt@simple.com.pl