SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty bieżące Raporty bieżące22-03-2021

Raport 15/2021 dot.: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
05-03-2021

Raport 14/2021 dotyczy: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 5 marca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
05-03-2021

Raport 13/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 13/2021 z dnia 5 marca 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

03-03-2021

Raport 12/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 3 marca 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

02-03-2021

Raport 11/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 2 marca 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

01-03-2021

Raport 10/2021 dotyczy: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
01-03-2021

Raport 9/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 1 marca 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

26-02-2021

Raport 8/2021 dotyczy: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 8/2021 K z dnia 26.02.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

26-02-2021

Raport 7/2021 K dotyczy: Sprostowanie informacji zamieszczonych w raporcie bieżącym nr 7/2021

Raport bieżący nr 7/2021 K z dnia 26.02.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport
23-02-2021

Raport 7/2021 dotyczy: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 23.02.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport
23-02-2021

Raport 6/2021 dotyczy: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23-02-2021

Raport 5/2021 dotyczy: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 23 lutego 2021 roku

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23-02-2021

Raport 4/2021 dotyczy: Informacja nt. współpracy z SGGW w zakresie realizacji projektów informatycznych

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport
29-01-2021

Raport 3/2021 dotyczy: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport
25-01-2021

Raport 2/2021 dotyczy: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15-01-2021

Raport 1/2021 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji