SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

  • Obniżenie kosztów operacyjnych obsługi personalnej oraz optymalizacja procesów kadrowych i procesów obsługi płac,
  • Usprawnienie procesów obsługi kadrowo-płacowej pracowników poprzez wykorzystanie elastycznych procedur i algorytmów wyliczania płac pracowników oraz automatyczne generowanie dokumentów wymaganych przez polskie przepisy podatkowe i system ubezpieczeń społecznych; współpraca z systemem Płatnik ZUS, generowanie plików z płatnościami do banków, drukowanie lub wysyłanie elektroniczne forumularzy PIT dla Urzędów Skarbowych,
  • Wyeliminowanie zbędnych działań wymuszonych tradycyjnymi technologiami systemów wielomodułowych – w SIMPLE.ERP obszary są zintegrowane, informacje nie wymagają wielokrotnego wprowadzania, a wyniki przetwarzania dostępne bez procesów dodatkowych typu import/eksport,
  • Centralizacja wielu procesów kadrowych, np. naliczania wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, US, obsługi rejestracji i rozliczania nieobecności,
  • Usprawnienie i optymalizacja procesów kadrowych i procesów obsługi płac,
  • System przez prosty w obsłudze pulpit daje przełożonym bezpośredni dostęp do informacji o podległych im pracownikach zapewniając odpowiedni zestaw danych wykorzystywanych w procesach zarządzania ludźmi i wynagrodzeniami,
  • Organizacja systemu jako centralnej bazy danych z rozproszonym, kontrolowanym dostępem powoduje, że jest on źródłem aktualnych, łatwo dostępnych informacji o wszystkich pracownikach firmy, o kosztach osobowych, absencjach, wynikach ocen okresowych,
  • Możliwość symulacji kosztów osobowych przy różnych wariantach systemu wynagradzania oraz możliwość testowania efektów zmian struktury zatrudnienia,
  • Poza tym system wpływa na zwiększenie efektywności pracy pracowników będących Użytkownikami systemu poprzez poprawę organizacji pracy, redukcję nadmiarowych działań oraz wzrost kwalifikacji w zakresie znajomości nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności uzyskiwanie z systemu gotowych dokumentów do użytku wewnętrznego i zewnętrznego (ZUS, US, itp.).