SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

WINDYKACJA

  • Przechowywanie informacji o zleceniach windykacyjnych,
  • Masowe generowanie, drukowanie, wysyłanie emailem monitów w postaci PDF,
  • Tworzenie wielu różnych rodzajów procesów windykacyjnych i stosowanie ich dla odpowiednich dłużników,
  • Stały dostęp do pełnej historii działań windykacyjnych wobec wybranego dłużnika oraz stanu jego zaległości w poszczególnych etapach windykacji,
  • Integracja z modułem FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ zapewniająca spójność i aktualność danych kontrahenta oraz stanu jego zaległości,
  • Raportowanie stanu windykacji w postaci wykresu obrazującego zależność między wartością zleceń a wartością odzyskaną w danym okresie,
  • Definiowanie dowolnej liczby etapów, czynności w procesie.
  • Archiwizacja i łatwy dostęp do generowanych dokumentów.

SIMPLE.ERP WINDYKACJA  to skuteczne narzędzie zarządzania zagrożonymi należnościami. To sposób na zmniejszenie kosztów prowadzenia windykacji poprzez centralizację obsługi oraz wprowadzenie spójnego i elastycznego sposobu zarządzania procesami windykacji.