SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.APS

Komfortowa praca planistów. Wszystko w jednym miejscu, przeciągając myszką elementy planu, bez arkuszy Excel, ani dokumentów papierowych. Natychmiastowe zmiany w planie z wizualizacją wpływu na realizację bieżących zadań produkcyjnych. Planowanie użycia zasobów, pracowników i materiałów.

Od prostego stanowiska planisty do wielozakładowego planowania przez wielu planistów jednocześnie. Integracja  z systemem ERP Twojego przedsiębiorstwa. Możliwość automatycznego przekazywania danych z linii produkcyjnych.

SIMPLE.APS jest dedykowane producentom, którzy chcą:

  • zlikwidować wysokie koszty nadgodzin,
  • zapobiec wprowadzaniu częstych zmian planu produkcji,
  • zapobiec opóźnieniom w realizacji zamówień,
  • w pełni wykorzystywać zasoby i materiały,
  • bieżącego dostępu do aktualnych raportów i zestawień.