SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

 • Wspieranie realizacji strategicznych celów firmy (zwiększenie sprzedaży, poprawa jakości obsługi klientów, redukcja zapasów magazynowych, redukcja kosztów),
 • Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez uporządkowanie procesów zachodzących w firmie,
 • Bieżąca kontrola kosztów i innych parametrów działalności firmy poprzez dostęp do danych analitycznych i budżetowanie,
 • Usprawnienie podejmowania właściwych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych w formie wieloprzekrojowych zestawień z wykorzystaniem portalu kontrolingowego,
 • Wsparcie menedżerów w procesie budżetowania i analizy budżetów firmy z możliwością budowania budżetów odgórnych i oddolnych,
 • Bieżąca kontrola kosztów umożliwiająca ich obniżenie i racjonalizację poprzez szybki dostęp do bieżących danych kosztowych,
 • Monitoring należności. Skrócenie cyklu uzyskiwania należności od kontrahentów poprzez możliwość bieżącego monitorowania stanu rozliczeń i zautomatyzowanie czynność związanych z rozbudowaną windykacją należności,
 • Wzrost skuteczności sprzedaży przez zwiększenie i uporządkowanie wiedzy o potrzebach klientów oraz usprawnienie dostępu handlowców do tego typu informacji,
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania stanów magazynowych poprzez przekazywanie precyzyjnych i aktualnych informacji o stanach magazynowych, planowanym zapotrzebowaniu i zamówieniach od klientów pozwalające w efekcie obniżyć poziom zapasów,
 • Usprawnienie procesów zarządzania kadrami,
 • Usprawnienie obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy dzięki udoskonaleniu rejestracji zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym i wbudowanym mechanizmom obiegu dokumentów,
 • Zwiększenie efektywności pracowników (użytkowników systemu) poprzez poprawę ich organizacji pracy, oszczędność czasu koniecznego do generowania dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych (ZUS, US, itp.),
 • Wspomaganie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością poprzez podporządkowanie działań pracowników wprowadzonym w systemie informatycznym regułom i procesom dostosowanym do norm jakości ISO,
 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy firmą a jej pracownikami,
 • Poprawa jakości realizowanych procesów handlowych.