SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Mobilna obsługa magazynu

Obszar umożliwia usprawnienie i obniżenie kosztów obsługi magazynów, dzięki wykorzystaniu systemu kodów kreskowych i przenośnych terminali, połączonych bezprzewodowo za pomocą wi-fi z SIMPLE.ERP. Za ich pomocą można obsługiwać procesy związane z przyjęciem i wydawaniem materiałów/towarów, ich przesunięciami czy inwentaryzacją.

Dzięki funkcjonalności umożliwiającej prace na kolektorach bezpośrednio przy dostawie lub przygotowywaniu wysyłki, użytkownik za pomocą czytników może automatycznie wystawić dokument PZ. Moduł mobilnej obsługi magazynów przyczynia się również do usprawnienia współpracy na linii handlowiec - magazynier, który otrzymuje na przenośny terminal, z wygenerowanego w dziale sprzedaży dokumentu WZ, wszelkie informacje niezbędne do przygotowania właściwego zamówienia wraz z wskazaniem miejsca składowania towaru. Sczytanie kodu zapewnia potwierdzenie znalezienia odpowiedniego artykułu oraz wymusza zatwierdzenie wydania właściwej ilość.

Cały proces kompletacji wysyłki przebiega znacznie sprawniej i szybciej a dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych, dających jednoznaczną identyfikację wydawanego produktu, można w łatwy sposób skutecznie wyeliminować błędy ludzkie i późniejsze reklamacje klientów. Mobilna obsługa magazynów jest też dużą oszczędnością czasu, dzięki zastąpieniu tradycyjnej dokumentacji papierowej, elektroniczną formą, automatycznie generowaną przez system.