SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

INWENTARYZACJA MAJĄTKU FIRMY

Obszar funkcjonalny SIMPLE.ERP MAJĄTEK TRWAŁY w pełni zarządza majątkiem organizacji zarówno w aspekcie Finansowo-Księgowym (amortyzacje, księgowania, inwentaryzacje), jak i w zakresie ruchu majątku – dokumenty przyjęcia (OT), przesunięcia majątku, likwidacji, sprzedaży i inne. Wszystkie operacje wykonywane są w sposób prosty i intuicyjny. 

System umożliwia każdej firmie kompleksowe przeprowadzenie szczegółowej i wiarygodnej inwentaryzacji, której zakres może zostać zdefiniowany dla Środków Trwałych, Wyposażenia lub dla całego majątku firmy. W systemie definiuje się także obszar inwentaryzacji, którym może być dana lokalizacja, jednostka organizacyjna, osoba, lub wskazany zakres elementów majątku.

INWENTARYZACJA MAJĄTKU to efektywne i kompleksowe rozwiązanie pozwalające na:

  • Sprawne i skuteczne zarządzanie majątkiem rzeczowym każdej firmy,
  • Szybkie, przejrzyste i bezpieczne zarządzanie majątkiem dzięki wykorzystaniu połączenia nowoczesnego oprogramowania z przenośnymi kolektorami danych i technologią kodu kreskowego,
  • Bezbłędne przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji dzięki prostemu i trwałemu oznaczeniu wszystkich obiektów unikalnymi etykietami z kodem kreskowym,
  • Automatyczne wydruki poinwentaryzacyjne,
  • Dowolne definiowanie kryteriów inwentracyzacji (lokalizacja, osoba odpowiedzialna, jednostka organizacyjna lub wybrane składniki majątku),
  • W pełni automatycznie rozliczenie spisu z natury,
  • Szybkie skonfrontowanie danych ewidencyjnych z rzeczywistością i ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • Rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony im majątek,
  • Natychmiastowy podgląd w przebieg inwentaryzacji; w każdej chwili można zobaczyć, które obszary zostały zinwentaryzowane, ile obszarów czeka jeszcze na zeskanowanie, czy występują jakieś nieprawidłowości, nieznane kody lub błędy,
  • Personel odpowiedzialny za nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji, wyposażony w przenośne terminale może w prosty i szybki sposób kontrolować obszary już zewidencjonowane.