SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

CRM

 • Identyfikacja i ocena najbardziej efektywnych źródeł pozyskiwania klientów,
 • Segmentacja klientów, asortymentu, branż i regionów pod względem rentowności i obrotu – kryteria zysku i płynności, z wykorzystaniem wbudowanych zaawansowanych narzędzi analitycznych, w tym tabel przestawnych i OLAP,
 • Wzrost lojalności klientów, w rezultacie wzrost udziału w zakupach klientów i możliwości poszerzenia asortymentu sprzedaży do klienta,
 • Obniżenie kosztów finansowych poprzez wdrożenie ciągłego monitoringu dyscypliny płatniczej klientów w powiązaniu z funkcjonującym w organizacji systemem finansowo-księgowym,
 • Wyższa trafność w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów, wsparta mechanizmami badań marketingowych i ankietowania,
 • Obniżenie kosztów serwisu, eliminacja incydentów, gromadzenie bazy wiedzy,
 • Odwzorowanie procesów biznesowych firmy za pomocą wbudowanego środowiska deweloperskiego i BPM,
 • Wzrost skuteczności kampanii marketingowych,
 • Sprawiedliwą ocenę przydatności dla organizacji poszczególnych pracowników działu handlowego i serwisu,
 • Zmniejszenie ryzyk wynikających z fluktuacji personelu handlowego,
 • Skrócenie czasu wdrożenia w obowiązki nowozatrudnionych handlowców i obniżenie kosztów szkoleń,
 • Wzrost zadowolenia pracowników i poprawa jakości ich pracy,
 • Usprawnienie procedur systemu zarządzania jakością.

A w rezultacie: poprawa podstawowych wskaźników przedsiębiorstwa: wzrost wartości sprzedaży, zysku i rentowności.