SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Polityka prywatności SIMPLE S.A.

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnych mSIMPLE.
 2. Na urządzeniu mobilnym w bezpiecznym obszarze (Credential locker) dostępnym  wyłącznie dla aplikacji przechowywane są jedynie: adres e-mail i hasło użytkownika pochodzące z ostatniego logowania, pod warunkiem, że użytkownik zaznaczy wcześniej dobrowolnie opcję „zapamiętywania”.
 3. Procesorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
  SIMPLE S.A. z siedzibą: 04-555 Warszawa,
  ul. Bronisława Czecha 49/51
  KRS: 0000065743, NIP: 113-00-22-578, REGON: 012642634
 4. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami SIMPLE S.A. odbywa się z użyciem protokołu SSL oraz mechanizmów szyfrujących SHA1.
 5. Procesor zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez  zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 6. W przypadku braku zgody na niniejsza politykę prywatności nie instaluj aplikacji lub ją odinstaluj.
 7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej na stronie http://simple.com.pl/polityka-prywatnosci
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.