SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.TRADE - orogramowanie ERP dla firm handlowych

21-08-2013 -

Wdrożenie Platformy B2B w BETOMAX Polska nagrodzone statuetką NOWATOR 2012


 

Firma BETOMAX Polska działająca w branży budowlanej, utwierdza w przekonaniu, iż inwestycje w IT są niewątpliwie elementem budowy przewagi konkurencyjnej. W maju 2013 roku Spółka otrzymała nagrodę NOWATOR 2012 za innowacyjną inwestycję „Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego B2B wraz z integracją EDI automatyzującą procesy biznesowe współpracujących przedsiębiorstw sposobem na rozwój firmy BETOMAX Polska S.A.”.
 

Implementacja systemu SIMPLE.ERP wraz z platformą B2B i EDI to m.in. wsparcie obiegu dokumentacji, ujednolicenie oraz podniesienie efektywności procesów biznesowych między firmą BETOMAX a jej partnerami biznesowymi. W szczególności zautomatyzowano procesy związane z składaniem i potwierdzaniem zamówień do dostawców, kontrolą stanu ich realizacji, dostawy oraz płatności, a także pełnej obsługi zamówień od odbiorców, umożliwiającej kontrolę całego procesu poprzez portal www od momentu złożenia zamówienia do jego dostarczenia.Niezmiernie cieszy nas fakt otrzymania przez firmę BETOMAX tak prestiżowej nagrody i zajęcia miejsca w gronie najlepszych przedsiębiorstw w dziedzinie rozwiązań innowacyjnych w województwie świętokrzyskim. Organizatorem wydarzenia jest Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa. Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji >>>


 

powrót