SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.TRADE - orogramowanie ERP dla firm handlowych

10-01-2014 -

Planujesz inwestycje w IT? Skorzystaj z dofinansowania.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 13 do 24 stycznia 2014 r.

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe, realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.
Dofinansowanie mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawalcz ze specjalistami z firmy SIMPLE o dofinansowanie Twojej inwestycji z dostępnej puli 65 mln zł, przeznaczonych na wsparcie projektów.


 

powrót