SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.TRADE - orogramowanie ERP dla firm handlowych

28-11-2011 -

Liberty Poland SA należący do Grupy Kapitałowej Polkomtel SA – operatora sieci PLUS, wybiera SIMPLE.ERP

    

Liberty Poland S.A. to wiodący partner firmy Polkomtel - operatora sieci telefonii komórkowej . Początki firmy sięgają roku 1995. W roku 1996 rozpoczęto współpracę z firmą Polkomtel – operatorem telefonii komórkowej.

Obecnie firma dysponuje jedną z największych sieci sprzedaży telefonów komórkowych w Polsce ponad 180 sklepów w kilkudziesięciu miastach na terenie całego kraju. Firma zatrudnia ponad 300 osób, a wieloletnia działalność zaowocowała pozyskaniem rzeszy ponad 10 mln Klientów.

W roku 2011 firma Liberty Poland S.A. weszła w skład Grupy Kapitałowej Polkomtel SA.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej spółka podjęła decyzję o wdrożeniu SIMPLE.ERP.

Oprogramowanie wesprze kluczowe z punktu widzenia Zarządu obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez implementację obszarów – Obrót Towarowy, Finanse i Księgowość, Majątek Trwały oraz Business Intelligence. Rozpoczęcie pracy z systemem zaplanowane jest na styczeń 2012 roku.

Potrzeba wyboru nowego narzędzia informatycznego podyktowana była między innymi niedawno przeprowadzonymi zmianami właścicielskimi w firmie i w konsekwencji pojawieniem się nowych wymagań, między innymi – przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej od stycznia 2012 roku.

Jak powiedziała Członek Zarządu spółki Katarzyna Motak „ Wdrażany system realizuje wszystkie funkcje pasujące do biznesowych ram firmy. Wdrożenie systemu przebiega sprawnie w zakładanych ramach czasowych i budżetowych a jego efektem powinno być skonkretyzowanie oczekiwanych korzyści oraz metod i dróg do ich osiągnięcia”.

Z SIMPLE.ERP zostanie zintegrowanych kilka wykorzystywanych dotąd przez firmę aplikacji.

Według Dyrektora IT – Romana Kubicy: „Bardzo istotną kwestią było dla nas zintegrowanie systemu ERP z istniejącymi w firmie systemami. Wraz z firmą SIMPLE udało nam się opracować interfejsy, które pozwolą na automatyczną wymianę danych pomiędzy naszymi systemami i systemem SIMPLE.ERP

powrót